Stærevej

Byrum og Landskab, Strategi og Vision

Stedets dialekt: Mangfoldighed og rummelighed, plads til alle, forhaver, grønne åndehuller og hemmelige oaser, boligkvarter og hverdagsliv

STED: Stærevejsområdet, København NV
TYPE: Helhedsplan
PROGRAM: Fornyelse af boligkvarter
BYGHERRE: Områdefornyelse Fuglekvarteret, Københavns Kommune
SAMARBEJDE: Primus Arkitekter og Tænketanken Urban
ÅR: 2016

Stærevejsområdet er en del af Fuglekvarteret, der er planlagt og udbygget i første halvdel af det 20. århundrede, som et velfungerende boligkvarter i Københavns udkant. Som lyse og venlige boliger støttet af staten, langt fra de mørke og uhygiejniske baggårde i centrum af København. Det er et af byens grønneste boligområder. Det er et venligt kvarter, hvor der er plads til alle, gode naboskaber og mange fællesskaber. Et sted, der danner de skønneste rammer om det gode hverdagsliv i byen.

Stærevejsområdet har masser at byde på, men har også behov for grundlæggende byplanlægning, der retter op på områdets udfordringer.

Med vores helhedsplan vil vi byplanlægge Stærevejsområdet færdigt. Den klare københavner-bystruktur fra den sydlige del af området vil vi tage med op nord for Stærevej og anlægge vejgrid i stedet for blinde veje for og dermed skabe forbindelse mellem facader, fortove og veje. Samtidig vil vi lave karréstruktur i stedet for de åbne, løstliggende blokke, fordi karréen giver en klar adskillelse mellem et fælles naboskab i gårdrummet og et offentligt rum udenfor, som er for alle.

Vi vil øge hverdagskvaliteten for beboerne i området ved at tilføre smukke, robuste og langtidsholdbare løsninger, der ikke falmer efter få år. Kvarteret har ikke brug for smarte, hurtige løsninger, der forfalder hurtigt, men tværtimod brug for omtanke og ordentlige løsninger tilført med kærlighed og forståelse for stedets særegne dialekt.

Start typing and press Enter to search