Byrum og Landskab
Roholm_BANNER

Stedets dialekt: Seniorbofællesskaber, nye boformer, by og natur, opholdsrum i forskellig skala, rumlig variation, små og store fællesskaber, generationsmøder på tværs

STED: Albertslund
TYPE: Skitseplan
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Albertslund Kommune
ÅR: 2018

Albertslund_kommune

På baggrund af Albertslund Kommunes ønske om at undersøge potentialerne i at opføre seniorboliger som bofællesskab i Roholmparkens naturskønne omgivelser, har Sted udarbejdet en udviklingsplan.

Seniorbofællesskab er en boligform, der nyder stor opmærksomhed og popularitet i disse år. Og det med god grund. Det er en boform, der kan give rum til sociale fællesskaber ældre imellem og fremme livskvaliteten i alderdommen. Med sin placering i Roholmparken vil fremtidige beboere i seniorbofællesskaberne nyde godt af en særlig beliggenhed i smørhullet mellem natur og by – nærheden til Vestskoven og Roholmsøen, livet fra dagsinstitutioner og Albertslunds Centrum.

Roholm_diagrammer

Roholmparken er én af Albertslunds i alt to byparker, og danner mere specifikt bydelspark for boliger i den østlige del af byen. Parkens identitet fremstår i dag uklar, landskabsrummene er ensartede, og der mangler rumlig variation. Men parken har potentialer. Dens identitet som bypark kan styrkes og tydeliggøres. For at gøre parken til et veldefineret landskabsrum foreslår vi, at der fokuseres på at etablere tydelige ankomster og klare afgrænsninger. Parkens ”kant”, der møder den omkringliggende by, skal fremhæves, så folk får lyst til at træde ind i parken og dens univers.

Der skal arbejdes med rumlig variation mellem større rum og små opholdsrum i parken. Herved får parken en bred programflade, der imødekommer mange forskellige former for aktiviteter og inviterer til både små og store fællesskaber mellem naboer på kryds og tværs af generationer. Her er plads til de små spontane og uformelle møder i hverdagen, men også de større sammenkomster og fællesskaber. Parken skal tilbyde funktioner og muligheder, der har en anden størrelse end lege- og mødepladser i de lokale boligkvarterer. Med programmer som amfiteater, skulpturer, naturlegepladser, kælkebakker, svævebane, boldbane kan Roholmsparken blive en grøn ”kulturpark” for alle aldre.

Seniorbofællesskaberne skal skabe rum for gode naboskaber og fællesskaber imellem beboerne. Boligerne udformes, så der skabes 3 mindre fællesskaber med hver deres fælles gårdmiljø. De 3 mindre fællesskaber former samtidig ét stort fællesskab, der samles omkring et internt ”gadekær”. Boligerne placeres i parkens sydlige del i nær tilknytning til den eksisterende bystruktur og livet fra daginstitutionen Roholmhaven. Det understøtter muligheden for generationsmøder seniorer, børn og voksne imellem.

Plan_1_1000_180122_FINAL

Start typing and press Enter to search