Byrum og Landskab, Proces og Udvikling
norsvej_banner

Stedets dialekt: Punkthuse, den grønne villahave ved søerne, niveauer og kanter, små nicher og kroge, mødesteder og samlingssteder

STED: Norsvej, København
TYPE: Skitseprojekt
PROGRAM: Have- og gårdrum
BYGHERRE: Ejerforeningen Norsvej
SAMARBEJDE: Primus Arkitektur
ÅR: 2018

På baggrund af Ejerforeningen Norsvejs ønske om at undersøge potentialerne i at få renoveret foreningens udearealer og bygningsfacader har Sted i samarbejde med Primus Arkitekter udarbejdet en helhedsplan. Helhedsplanen giver et bud på, hvordan en opdatering og fornyelse af udearealer og bygningsfacader kan imødekomme det liv, der leves i foreningen i dag og vise mulighederne for ny brug. 

2018_05_31_a3_1_100_norsvej_snit
2018_06_18_a3_1_400_norsvej-01

Ejerforeningen Norsvej er et karakteristisk punkthusbyggeri med en unik beliggenhed i centrum af det attraktive Frederiksberg og med Skt. Jørgen Sø som nærmeste nabo. For at få stedets særegne kvaliteter og potentialer fremhævet og iscenesat, foreslår vi at arbejde med villaen i det grønne område ved søerne som et arkitektonisk visionsmotiv. Projektet har til hensigt at skabe en samlet fortælling, hvor bebyggelse og landskab sammen understøtter hinanden, hvor inde og ude flettes sammen, og hvor der tages hensyn til drift og anlæg. 

Projektet tager udgangspunkt i fortællingen om den store villa ved søerne på Frederiksberg. Intentionen er at referere til de uderum, vi kender fra villaen og villahaven nemlig terrassen, forhaven, altanen, havelågen, nicher og kroge, der alle skaber fornemmelsen af hjemlighed. 

Stedets beliggenhed ved Søerne er en altoverskyggende kvalitet, som projektet søger at understrege, iscenesætte og inddrage, da det kan bidrage til at tilføre udearealerne en stedsspecik identitet og karakter, der er forankret i sin kontekst. 

Det gøres ved at hente inspiration i beplangtningen fra de omkringliggende grønne områder ved Skt. Jørgens Sø. Inspirationen hentes i beplantningen udtryk, særlige kvaliteter og stemninger og fortolkes, så den indgår i fortællingen om en grøn villahave. 

inside_2018_06_15

Start typing and press Enter to search