Byrum og Landskab
MindelundenBanner

Stedets dialekt: Horisont og høje himmelrum, store vidder og intime omsluttende rum, fordybelse, refleksion og eftertænksomhed.

STED: Mindelunden, København
TYPE: Åben projektkonkurrence
PROGRAM: Mindesmærke
BYGHERRE: Frihedskampens Mindefond og Kirkeministeriet
ÅR: 2016

plan

De omkomne søfolk og krigssejlere skal mindes og hædres med et nyt mindested i Mindelunden. Et sted der sikrer, at deres indsats og betydning for den allierede krigsførelse og Danmarks befrielse ikke længere er et glemt og overset kapitel.

Livet på havet under krigen danner rammen om det nye mindesmærke, hvor besøgende får en konkret fysisk og rumlig oplevelse af søfolkene og krigssejlernes historie. Den besøgende interagerer ved sin tilstedeværelse med rummet og bliver sansemæssigt påvirket. Mindesmærket er et rum, der påvirker og betyder noget. Det skaber et rum til refleksion og eftertænksomhed. Et fælles erindringsrum, hvor søfolkene og krigssejlernes dåd kan mindes.

axo

HORISONTEN er Mindelundens nye mindesmærke for søfolk og krigssejlere. HORISONTEN er et stort cirkulært rum placeret som en fordybning i terrænet. Cirklen tegner en præcis figur og danner et afgrænset rum uden begyndelse og ende. Cirklen symboliserer gentagelser, fællesskab, sammenhold, afgrænsning og uendelighed og fortæller derved om søfolkenes oplevelse og skæbne. HORISONTEN iscenesætter livet på havet og de følelser, fysiske rum og sanseligheder, der var hverdag for de danske søfolk og krigssejlere under Anden Verdenskrig.De store vidder, horisonten og det høje himmelrum, der omgiver søfolkene og vidner om den omsluttende uendelighed, uanseelighed og uoverstigelighed.

snit

Det  præcise og afgrænsede rum, hvor skibets kompakte struktur er hverdag for søfolkene, og hvor uforudsigeligheden og usigtbarheden understreger frygten for ubådene, torpedoerne og minerne. Fællesskabet om bord på skibene og sammenholdet i frihedskampen.

Kontrasten mellem de store vidder og det omsluttende rum opleves sammen med fællesskabet i frihedskampen, når man besøger det nye mindesmærke.

visu01

Start typing and press Enter to search