Maritimt Videnscenter

Home / / Maritimt Videnscenter
Byrum og Landskab

Stedets dialekt: Horisont og himmel. Bølger, blæst, klipper, granit, enge, fyrtårn, bøjer, broer og skibe, fiskerhuse, bænke og stier, stengærde og trærækker

STED: Randaberg, Norge
TYPE: Åben idékonkurrence
PROGRAM: Maritimt videnscenter
SAMARBEJDE: Sortsø Arkitekter
ÅR: 2015

Sted deltog i konkurrencen om et nyt maritimt videnscenter i Norge. Bygningen er opdelt i mindre strukturer og skal i materialitet og skala referere til fiskerhusene, der findes på havnen nær ved. Som en lille fiskerby ligger de mindre bygningsstrukturer tæt og danner et indre vanddrum. Bygningerne er placeret efter det omgivende landskab med udgangspunkt i sigtelinjer og forbindelser, der kobler bygningen på sin lokale kontekst.

UDSIGT

Forbindelserne til stedets særlige landskab og maritime kvaliteter iscenesættes visuelt og fysisk. Som små æsker ligger bygningskroppen side om side for sammen at skabe læ og ly i det kraftfulde landskab. De orienterer sig efter deres omgivelser, hvor sigtelinjer og vinduespartier er placeret, så de alle understøtter og iscenesætter og skaber udsigt til det kraftfulde, omgivende landskab og maritime punkter

De indgår i fortællingen om livet på havet, om navigation, konstruktion og om at leve i spændingsfeltet mellem natur og kultur. Stedet går fra at være et Maritimt Videnscenter til at være et Maritimt Oplevelseslandskab, hvor landskab og natur tænkes ligeværdigt med bygning og rumprogram.

INDSIGT

Et vandrum er placeret i  midten af videnslandskabet og fungerer som centralt omdrejningspunkt for videnscenteret, hvor historien om livet i havet gøres nærværende og fysisk. Placeringen gør vandet nærværende i alle rum i videnscenteret og skaber en indsigt i nutidens fiskeri og cyklus. Saltvandbassiner i forskellige størrelser ligger sammen i bygningens centrale gårdrum og skaber et samlende vandrum for aktivitet og nye maritime dyrkningsmetoder – maritime nyttehaver.

OPSIGT

Med reference til den store horisont der omgiver Tungenes, ligger en præcis cirkulær og horisontal gangbro hævet fem meter over terræn og skaber opsigt. Cirklen er en offentlig sti, der forbindes med eksisterende og nye stistystemer i landskabet, og som indgår i en større lokal og regional landskabsrute, Tungenesruten, der kan opleves til fods og på cykel. Når man bevæger sig på cirklen, går man i samme kote hele vejen rundt og kan kigge ud til det omgivende landskab. Cirklens vandrette plan skærer sig ind i bygningernes skrånende tage og får bygningerne til at mime dynamikken i det bølgende hav.

Start typing and press Enter to search

the_well_thumbnailIntergenerational_Neighbourhood_thumbnail