Byrum og Landskab, Undersøgelse og Analyse
Lundehustorvet_Banner_NY_NY

Stedets dialekt: Midt i den grønne bydel, mangfoldighed og rummelighed, boligkvarter og hverdagsliv, porten til København, på kanten af byen, en bydel der er skåret midt over, biler, motorvej, støj.

STED: Lundehus-Ryvangen – København
TYPE: Skitseforslag
PROGRAM: Byrum
BYGHERRE:
ÅR: 2016

Som en lysning i den grønne bydel i Ryparken, ligger Lundehustorvet som det store, samlende bytorv, som bydelen i dag savner. Et præcist cirkelslag belagt med tegl danner rammen om bydelens nye torv, hvor den præcise geometriske form skaber et centrum i bydelen.

Materialet har en klar reference til områdets robuste og smukke bebyggelser i tegl. Teglfladen indrammes af en kant i tombak, der i sin ædle materialitet markerer at Lundehustorvet er noget helt særligt.

LundehusTorv_DIAGRAMMER
20161123_PLAN_1_500SES

Lundehustorvet omfavner i sin udstrækning torvets forskellige aktører og vigtige steder, som Lundehuskirkens indgang og busstoppestedet ved Lyngbyvejen. Pladsen hæver sig en anelse op over terrænet og strækker sig ud over Strødamsvej og skaber et torv, der går på tværs af vejen, der derved fremstår som et shared space hvor tempoet er på de gåendes præmisser. På den vis fungerer torvet også som fartdæmpende foranstaltning på den i dag ret trafikerede Strødamsvej.

Et vandløb tegner en linje gennem pladsen og fortæller historien om den gamle Lygteå, der i dag er rørlagt og løber under pladsen. På pladsens laveste punkt er der placeret et vandlegeelemet med tre vanddyser, der fungerer som et samlende foranderligt ”kunstværk” på pladsen og som legeelement for børn og barnlige sjæle. Vandets rislende lyd ”overdøver” trafikstøjen fra Helsingørmotorvejen og skaber et helt nyt og poetisk lydbillede på torvet. Vandløbet samler samtidig pladsens regnvand og leder det videre til det foreslåede LAR-projekt syd for kirken.

Torvets teglflade tegner et kuperet byrumsmøbel, hvor bakker, skråninger og lunker skaber mulighed for uformelt ophold og leg. En sydvestvendt skråning fungerer som solbadningsmøbel og som tribune og tilskuerplads, når der foregår events og fællesarrangementer på torvet. De mindre bakker og skrånende flader er pladsens mulighedsrum, der ikke definerer eller afgrænser til en bestemt brug af pladsen, men derimod kan anvendes til flere forskellige slags ophold og leg, skaterbane, cykelleg, motoriktræning, ophold og hæng-ud sted mv.

lundehustorvet_illustration_paatorvet_low

Den grønne bydel markerer sig med nye grønne lunde hvor en øget biodiversitet i beplantningen med træer, buske, græsser og stauder byder velkommen. Effektbelysning oplyser de grønne lunde og får dem til at fremstå som lysende, grønne korridorer hvor by-natur og byliv mødes.

lundehustorvet_illustration_landskab

Start typing and press Enter to search