Cykellunden

Home / / Cykellunden
Byrum og Landskab

Stedets dialekt: Dyrehaven, skov, lysning, trådte stier, grus, stammer og huler, fuldkronede træer, hjemmehørende arter, mennesker, hestevogne og togbanen

STED: Dyrehaven, Klampenborg
TYPE: Dispositionsforslag
PROGRAM: Cykellegebane
BYGHERRE: Gentofte Kommune
ÅR: 2015

Cykellunden er et nyt møde- og samlingssted ved skoven, der skaber oplevelser og aktivitet for børn og voksne, hvor naturens kvaliteter kombineres med cykelkultur. Cykellunden er der, man mødes for at lege, for at cykle, for at spise sin frokost og for at være sammen med andre.

I den store skov på kanten af Dyrehaven ligger den nye cykellegebane – CYKELLUNDEN. Stedet omkring Jægersborg Dyrehave har helt særlige potentialer og karakterer, der danner udgangspunkt for den nye cykellegebanes identitet og arkitektur i skoven. Cykellegebanen består af tre lag, der peger på de tre elementer, der tilsammen er med til at skabe stedets historie; Dyrehaven, Droskepladsen og Jernbanen. Med hver sin funktion og arkitektur bidrager disse steder med rum og stemninger, der gør, at cykellegebanen naturligt kan indgå i sine omgivelser.

Dyrehaven udgør landskabsmotivet, og skovens ”elementer” er med til at skabe cykelbanens karakter. Skovbunden, de store, gamle træer, lysninger, skovbryn, søer, trådte stier, bakker, skrænter og huler er alle sammen elementer, som indgår som del af cykellegebanens program og arkitektur.

Jernbanen, der skærer gennem skoven og forbinder stedet med omverdenen, danner grundlag for en præcis og enkel forbindelse på cykellegebanen, der som en præcis, cirkulær træbro bevæger sig gennem skoven og binder de mindre områder sammen til en helhed.

Droskepladsen sætter med dens gamle hestevogne en særlig stemning for Dyrehaven, der fortæller om stedets historie, og som byder Dyrehavens gæster velkommen til vild natur, hygge og søndagsudflugt.  Grusstier, hvor vognenes hjulspor og hesteskoenes aftryk, laver mønstre og danner motiv til en cykel-og gangforbindelse mellem P-pladsen mod nord og Dyrehaven. Den nye grussti snor sig gennem skoven og bidrager til livlig aktivitet gennem cykellegebanen.

Start typing and press Enter to search