Birkerød

Home / / Birkerød
Byrum og Landskab

Stedets dialekt: Morænelandskab, terræn, små bakker, tegl, robusthed, enkelthed, forbindelser og forløb, ophold og bevægelse, møde mellem generationer

STED: Birkerød
TYPE: Idékonkurrence i samarbejde med Spektrum Arkitekter
PROGRAM: Legeplads for alle aldre
BYGHERRE: Birkerød Kommune og Lokale og Anlægsfonden
ÅR: 2015

Rudersdal Kommune ønsker sammen med Lokale og Anlægsfonden at udvikle ”Legepladsen for alle aldre” i et centralt byområde i Birkerød.

Vores vision er et aktivitetslandskab, der har rumlig og æstetisk kvalitet – både når det bliver brugt, og når det ikke bliver brugt. Vi forestiller os rummet som et stort møbel, der netop i kraft sin store fleksibilitet appellerer bredt til mennesker i alle aldersgrupper med forskellige interesser, ønsker og behov. Samtidig er det et rum, der muliggør forskellig brug på forskellige tider af døgnet og året. Aktivitetslandskabet bidrager i sin udformning til, at nye interaktioner og fællesskaber på tværs af generationer kan opstå. Her kan man mødes om bevægelsen.

Vi skaber et aktivitetslandskab, der bevæger sig op og ned, rundt og hen, ud og ind, hen ad og på tværs. Et sanseligt landskab, der stimulerer og inviterer til leg og bevægelse på tværs af alder.

Legepladsen for alle aldre omfatter hele byrummet – det er et stort, åbent mulighedsrum, der ikke definerer, afgrænser og bestemmer, men stimulerer, appellerer og inspirerer til varieret og foranderlig bevægelse og aktivitet. Med projektet skabes rammerne for en bevægelsesoplevelse, der indbyder til fantasi, spontanitet, nysgerrighed, opdagelse og udforskning. Samtidig er det et byrum med en stor rekreativ værdi, fordi der er rum til både bevægelse og ophold og muligheder for oplevelser, motion og samvær.

Start typing and press Enter to search

fanø_thumbnailStærevej_thumbnail