Byrum og Landskab
aarslev_bymidte_banner

Stedets dialekt: Forstad, industriarv, byen som fabrik og fabrikken som by, stærke fællesskaber, lille tæt bykerne og store åbne landskaber

STED: Årslev/Sdr.Nærå
TYPE: Indbudt projektkonkurrence, 1.præmie
PROGRAM: Byrum og landskab
BYGHERRE: Faaborg-Midtfyn Kommune
SAMARBEJDE: Holscher Nordberg Arkitekter, Urban Creators, Fjerring Ingeniører og Brigit Paludan
ÅR: 2018

Årslev/Sdr. Nærå er fremtidens forstad, hvor stærke fællesskaber er i fokus. Stedet er allerede i dag et sted for stærke fællesskaber, og de skal også være det gennemgående tema for byernes udvikling. I Årslev/Sdr. Nærå findes en helt særlig menneskelig ressource i de nuværende beboere, der har hjerte, engagement og handlekraft på rette sted. Den energi og virkelyst, der er i byen, er ekstraordinær. Og den skal med udviklingen af bymidten og en helt ny bydel gives de bedste rammer og betingelser for fortsat at spire frem og udvikle sig.

Visionen er at skabe en urban landsbyforstad. Et sted, hvor man bor i fællesskabet, med landskabet og ved byen. Her er det ikke enten-eller men både-og – her finder man en attraktiv treenighed, som tilbyder landsbyåndens kvaliteter i form af nære relationer, tætte naboskaber og stærke fællesskaber, byen tæthed og levende byliv og forstadens grønne naturkvaliteter.

Dette projekt tager afsæt i de særlige stedbundne kvaliteter, der allerede er at finde i Årslev / Sdr. Nærås bymidte. Her udgør Polymeren selvsagt et altoverskyggende potentiale for at blive katalysator for den fremtidige udvikling.

Med udgangspunkt i Polymeren henter vi inspiration i fabriksfortællingen og bruger fabrikken som abstraktion på den fremtidige bymidte. Projektet leger med idéen om byen som fabrik og fabrikken som byen, og foreslår, at fabriksmotivet iscenesættes og forstærkes.

Visionen er, at Årslev / Sdr. Nærås fremtidige bymidte bliver et sted, hvor kreativitet, energi og aktivitet sprudler, syder og bobler, koger og damper. Som en velsmurt fabrik er det et sted, hvor der er konstant bevægelse i både små og store tandhjul, som i fællesskab får det hele til at dreje rundt og generere liv.

For at skabe et attraktivt og aktivt byliv i bymidten er der behov for at fortætte ved at tilføre mere bebyggelse, beplantning, funktioner og programmering. Den primære satsning skal bygge videre på tilbud inden for kultur, idræt, skole, handel og i den udstrækning, det kan tiltrækkes også erhverv. Kombinationen af forskellige funktioner og programmer skal sikre en vis aktivitet i området over hele dagen og medvirke til at skabe tryghed i området om aftenen.

Plan_Landskab_57647
Axo_platformen_57647
Axo_platformen_57647
Axo_platformen_57647
illustration_platformen_57647
illustration_portalen_57647

Start typing and press Enter to search