Sted er en tværfaglig tegnestue med arkitekter, landskabsarkitekter og antropologer

Sted er en ung tegnestue med et tværfagligt team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter og antropologer. De to partnere hos Sted besidder en mangeårig erfaring fra branchen både som skitserende og projekterende landskabsarkitekter og som ledende medarbejdere på en konkurrenceafdeling. Hos Sted anvender vi styrken i vores forskellige baggrunde til at skabe levende, stemningsfulde, poetiske og robuste by- og landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt.

Med Sted ønsker vi at udvikle og forfine den arkitektoniske og æstetiske kvalitet i den verden, der omgiver os baseret på begrebet om stedets dialekt. Ved at gøre dette ønsker vi at skabe steder, vi kan identificere os med og steder, som skaber tilhørsforhold og fællesskaber.

MARTIN HJERL

Landskabsarkitekt MDL, Partner

martin@sted-cph.dk

Martin går undersøgende og nysgerrigt til projekter. Han lægger stor vægt på materiale og har en rumlig og stoflig tilgang, hvor han gennem skitsering og arbejde med fysiske modeller opnår et arkitektonisk udtryk, hvor der lægges stor vægt på stemninger og rum.

Martin har stor viden inden for plantekendskab, geologi, naturtyper, klima og transformation og anvender dette i udarbejdelsen og formgivningen af projekter.

Martin er desuden underviser i landskabsarkitektur og byrum på Københavns Universitet.

Se mere om Martin 

ROSA LUND

Arkitekt MAA, Partner

rosa@sted-cph.dk

Rosa arbejder strategisk og metodisk. Hun undersøger fortællingen i et projekt ved at tage udgangspunkt i projektets vilkår og udvikler konceptet i forhold hertil. Rosa lægger stor vægt på stoflighed og stemninger i arbejdet med by- og landskabsrum og har stor viden om og føling med kulturelle og sociale aspekter af byudvikling og -planlægning.

Rosa har indgående erfaring med udvikling af byrumsopgaver og større landskabsopgaver. Hun har arbejdet med alle faser af projekter fra idéfase, projektforslag til hovedprojekt, udbud og anlæg. Rosa er erfaren i at lede workshops og arbejde procesorienteret.

Rosa er desuden arkitekturguide i byudvikling i og omkring Københavns Havn.

Se mere om Rosa

MARIE LINDSTAD

Antropolog

marie@sted-cph.dk

Marie arbejder analytisk og afsøgende, og med sin antropologiske tilgang bidrager hun til en tværfaglig løsning af tegnestuens projekter.

Marie fokuserer på, hvordan arkitektur og landskab udgør en fysisk ramme, der på én gang former og formes af det sociale liv. I samspillet mellem det fysiske og sociale opstår stemninger, rytmer, uforudsigeligheder og foranderligheder, der hele tiden skaber nye steder og stedserfaringer. Det er denne konstante stedstilblivelse, som Marie lægger særlig vægt på i arbejdet med rum og landskabsarkitektur.

Se mere om Marie

ANNE WONSILD

Landskabsarkitekt MDL

anne@sted-cph.dk

Anne arbejder visionært og strategisk. Hun har et skarpt analytisk blik og en særlig evne til at få steders fulde potentialer i spil. Anne har et indgående plante-og materialekendskab, som hun trækker på, når hun skaber landskabsarkitektur. 

Anne har over 7 års erfaring med både projektering, udbud, tilsyn og projektledelse. Hun arbejder med alle faser i et projekt. Fra idéudvikling, skitsering, projektering, udbud, tilsyn og aflevering. De sidste par år har hun fungeret som sagsarkitekt med ansvar for egne projekter herunder store taghaver, gårdsammenlægninger, stationspladser, kirkegårdsudvidelser, skulpturparker og flere fine kulturhistoriske anlæg.

Anne er uddannet landskabsarkitekt suppleret med en projektlederuddannelse. Hun har tidligere erfaring fra en anerkendt, dansk tegnestue.

Se mere om Anne

LISE LYCKE

Arkitekt MAA

lise@sted-cph.dk

Lise har over 6 års erfaring, både med projektering, udbud, tilsyn og projektledelse. Hun arbejder struktureret og resultatorienteret, med øje for detaljen.

Lise arbejder med alle faser i et projekt. Hun har erfaring som sagsarkitekt og projektansvarlig, hvorfra hun har kompetencer indenfor projektledelse, registrering, skitsering, mødeledelse, præsentation, projektering i alle faser, projektbeskrivelse, økonomi, udbudsmateriale, afholdelse af byggemøder og tilsyn.

Derudover har Lise en bred arkitektonisk viden samt erfaring med implementering og projektering af bæredygtige løsninger, regnvandshåndtering og grønne taghaver.

Læs mere om Lise 

DEA WISSENBERG-BRUUN

Landskabsarkitekt MDL

dea@sted-cph.dk

Dea går struktureret og strategisk til projekter – og har en særlig sans for detaljen. Hun har stor viden og  interesse for beplantning, som hun benytter sig af i arbejdet med landskabsarkitektur.

Dea har over 10 års erfaring fra branchen og har været i berøring med alt fra skitsering, projektering samt projektstyring, udbud og fagtilsyn. De seneste par år har hun fungeret som sagsarkitekt, hvor hun særligt har været i berøring med udformning af grønne byrum samt langvarige renoveringsopgaver i forbindelse med boligbyggeri. Dea besidder et stort plantekendskab og har desuden stærke kompetencer inden for skybrudssikring og LAR-anlæg.

Dea er tilknyttet Sted som freelancer.

Se mere om Dea

SØREN LAHN

Landskabsarkitekt MDL

soren@sted-cph.dk

Søren arbejder på en gang strategisk og konkret i arbejdet med steder med en særlig sans for, hvordan detalje og helhed sammen skaber særlige by- og landskabsrum. Søren har stor viden indenfor postindustrielle by- og landskabsrum og omsætter steders kultur- og naturarv til konkrete projekter.

Søren arbejder med rum og formgivning gennem flere forskellige medier, hvor håndskitser, fysiske og digitale modeller samt film sammen afsøger projekternes muligheder.

Søren bruger sin landskabsfaglige viden til at skabe steder, hvor kultur og natur fungerer sammen, og har en særlig interesse for, hvordan naturens egne processer kan integreres som landskabsarkitektoniske elementer.

Søren har erfaring fra ansættelser i flere danske, anerkendte tegnestuer.

MILAN MOLDENHAWER

Landskabsarkitekt MDL

milan@sted-cph.dk

Milan arbejder poetisk og stemningsfuldt med steder, og anvender naturens og landskabets karakterer som udgangspunkt for nye by- og landskabsrum. Han anvender naturens egne processor, diversitet, tid og kredsløb som inspiration til at skabe steder, der er foranderlige og poetiske.

Milan bruger sin landskabsfaglige viden til at skabe steder, der er stemningsfulde og levende, og arbejder intensivt med materiale- og plantevalg, der kan understøtte dette. Samtidig er han god til at forstå fortællingen i et projekt og omsætte det til landskabsarkitektur.

Milan har en særlig evne til at forstå og arbejde med grafisk fremstilling, til at visualisere og formidle projekter og til at få koncept og visuelt materiale til at hænge sammen. Han har erfaring fra ansættelser i flere danske, anerkendte tegnestuer.

Se mere om Milan

JENS HANSEN HOLM

Landskabsarkitekt MDL

jens@sted-cph.dk

Jens har en holistisk tilgang i arbejdet med landskabsarkitektur. Han er initiativrig og visionær og bestræber sig på at skabe merværdi og innovative løsninger.

Jens er særligt interesseret i de muligheder, der ligger i beplantningers foranderlighed over tid – foranderligheden rummer en poesi og et potentiale, som kan bruges aktivt i designprocessen. Han er drevet af en lyst til konstant at udfordre vores forestilling og idé om, hvad en by er og kan.

Jens har fra tidligere ansættelser opnået bred erfaring med borgerinddragelsesprocesser, workshops og kommunalt samarbejde.

Se mere om Jens

SOFIE HENRIKSEN

Cand. soc. i kulturgeografi & byplanlægning

sofie@sted-cph.dk

Sofie arbejder metodisk og strategisk. Hun brænder for den steds- og borgernære byudvikling. Sofie er af den overbevisning, at god byudvikling tager udgangspunkt i det specifikke sted og med fokus på mennesket. Hun er derfor altid nysgerrig efter at forstå steders kompleksitet og indgå i dialog med brugerne.

Sofie befinder sig med sin uddannelse i krydsfeltet mellem etnografi, byplanlægning og kulturgeografi. Hun har erfaring med strategisk planlægning og besidder en solid viden om social og kulturel stedsforståelse.

Hos STED tager Sofie sig blandt andet af brugerdialog og samskabende processer.

Læs mere om Sofie

ANNE-SOFIE SØRENSEN 

Praktikant – Stud. MSc Urban Design

anne-sofie@sted-cph.dk

Anne-Sofie går undersøgende og strategisk til værks. Hun har et skarpt analytisk blik, som hun bruger, når hun skitserer og udvikler nye projekter.

Anne-Sofie er optaget af at skabe funktionelle og æstetiske byrum, der inviterer mangfoldige brugergrupper til interaktion – byrum der omfavner det multisensoriske menneske, men samtidig løser nogle af den komplekse bys udfordringer og potentialer.

Anne-Sofie studerer Urban Design Cand.Polyt på Aalborg Universitet og er i praktik hos STED.

 

Læs mere om Anne-Sofie

  • "I personally met Martin & Rosa in November 2014 during a three days program at Kaospilot in Aarhus. Since then, our Foundation is actively cooperating with them in redesigning the role of nursing homes for elderly people.” More house and less hospital” is our slogan and we are working to create intergenerational neighbourhoods. Their respective expertise in architecture and refined sense of aesthetic are valuable assets to work out solutions that need to encompass knowledge from different fields. Besides the outstanding technical skills I really appreciated their relational skills and their ability to work in team to ease consensus-building processes. Their openness toward change and different cultures makes working with them extremely enjoyable."

    Thank you so much for your precious support,

    John GaffuriManaging director at Fondazione Casa San Rocco, Morbio Inferiore, Switzerland
  • "Jeg har haft fornøjelsen af at møde og arbejde meget tæt sammen med Rosa & Martin (STED) i 2014. Deres unikke kendetegn er ydmyghed, dybfølt professionalisme samt en naturlig og skarp sensitivitet overfor helhedsperspektivet mht såvel  problemforståelse som løsning. Med STED lander man i samarbejdsprocesser, der handler om nysgerrighed, relationer og åbenhed - kender kun et ord for det = samskabning (co-creation)! Og dette blir man positivt afhængig af!"

    Niels Kjærgaard-JensenPartner, In Good Company AS

Start typing and press Enter to search